آذر 6, 1396
تمرین ثروتمند شدن

تمرین کیف پول جادویی

کیف پول جادویی (یکی از تمرینات جلسه پنجم دوره «تکنولوژی جذب ثروت و موفقیت») تکنیک های جذب ثروت مقداری پول ثابت در کیف پول خود نگهدارید. برای شروع این تمرین […]