عادت ها و باورهای ثروتمندان و افراد موفق

۱۰ عادت بسیار مهم افراد ثروتمند و موفق

ثروتمند شدن کمتر به شانس و بیشتر به عادات بستگی دارد.

ثروتمند شدن و خلق یک کسب و کار و زندگی موفق به چیزی بیشتر از شانس نیاز دارد. ثروتمندان با افراد عادی تنها فرقی که دارند در عادات شان است عاداتی که آن‌ها را ناخودآگاه در مسیر کسب ثروت قرار می‌دهند عاداتی که شاید به دست آوردنش کمی سخت، زمانبر و خارج از منطقه امن ما باشد.

توماس کارلی که به مدت ۵ سال ۲۲۳ فرد ثروتمند و ۱۲۸ فرد فقیر را زیر نظر گرفت؛ تمام فعالیت های روزانه شان عادات شان و افکارشان را در مورد خودشان و جهان اطراف شان را ثبت کرد و نتیجه تحقیق را در کتابش با عنوان «عادات ثروتمند: عادات روزانه افراد ثروتمند» چنین اعلام کرد:

تنها فرق این دو گروه در عادات شان است. عاداتی که نام آنها را عادات ثروتمند می نامند و تعجب آور است که اکثر آنها به سادگی یک طرز فکر است.

در تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که افراد ثروتمند به شدت مثبت اندیش هستند. آنها شکرگزاری و به دنبال خوشبختی بودن را تبدیل به عادت کرده‌اند.

اما اگر نخواهید کتاب توماس کارلی را بخوانید و بخواهید یک جمع‌بندی به صورت کاربردی از آن داشته باشید؛ این مقاله برای شماست.

در این مقاله برای هر مورد ابتدا پرسش تحقیقاتی که کارلی آن را تا ۱۵ سال جمع آوری کرده بود را می خوانید و سپس برای هر مورد توضیح علمی و کاربردی آن را می خوانید.

 

شما در این مقاله می خوانید:

 • ثروتمندان چه اعتقاداتی دارند که افراد فقیر ندارند.
 • ثروتمندان چه باورهایی دارند که افراد فقیر ندارند.
 • چرا ثروتمندان اکیداً به شانس اعتقادی ندارند؟
 • چرا ثروتمندان به سلامتی خود بیشتر از پول اهمیت می دهند؟
 • چرا ثروتمندان بیشتر از افراد فقیر کار و تفریح می کنند؟
 •  

۱-افراد ثروتمند معتقدند عادات شان تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی شان دارد.

پرسشنامه:

عادات روزانه تأثیر زیادی بر روی موفقیت مالی در زندگی دارند.

ثروتمندانی که موافقت کردند: ۵۲ درصد

فقرایی که موافقت کردند: ۳%

افرادد ثروتمند معتقدند عادات بد باعث پدیدار شدن شانس بد و عادات خوب باعث پدیدار شدن فرصت‌های خوب می شود. یعنی افرادی که عادات خوبی دارند فرصت‌های بهتری نیز در زندگی به دست می آورند. به زبان دیگر شانس و فرصت های خوب توسط خود شخص خلق می‌شوند.

کارلی در تحقیقاتش می نویسد: هنگام پرسش بسیاری از افراد ثروتمند ادعا کردند که فرد خوش‌شانسی هستند و بسیاری از فقرا نیز ادعا کردند افراد بدشانسی هستند.

 

۲- افراد ثروتمند به موفقیت شان ایمان دارند.

پرسشنامه:

“موفقیت شما در آینده تضمینی نیست”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۲%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۸۷ درصد

داشتن ایمان به موفقیت یکی از اساسی ترین ملاک های بدست آوردن موفقیت است. افراد ثروتمند در هر اوضاع و شرایطی معتقدند می توانند موفق شوند و به آینده روشنشان امیدوارند. اما افراد فقیر به شدت از داشتن ایمان به آینده هراسانند و همیشه برای روزهای بدبختی برنامه‌ریزی می‌کنند.

کارلی در تحقیقاتش می نویسد: افراد ثروتمند برای روزهای خوب و آینده عالی برنامه‌ریزی می‌کنند و افراد فقیر برای روزهای بدبختی و شکست برنامه ریزی می کنند.

 

۳- افراد ثروتمند برای داشتن روابط خوب و افراد متخصص ارزش قائل اند.

پرسشنامه:

“روابط نقش اساسی در موفقیت مالی دارد.”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۸۸%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۱۷ درصد

نه تنها افراد ثروتمند معتقدند روابط آنها به شدت مهم و با ارزش است، بلکه از هر اقدامی برای برقراری رابطه و حفظ آنها دریغ نمی کنند. برای مثال افراد ثروتمند به شدت علاقه دارند تا هر رویداد مثبتی که برای دوستان و آشنایانشان اتفاق افتاده را زنگ بزنند و تبریک بگویند. تولد آنها را تبریک بگویند و یا فقط زنگ بزنند و احوالپرسی کنند.

کارلی در تحقیقاتش می‌نویسد: زمانی که به این نتیجه دست یافتم، سعی کردم خودم از آن استفاده کنم و به مدت یک ماه به تمام افرادی که می شناختم به ترتیب زنگ زدم و فقط حالشان را پرسیدم. و همین اقدام باعث شد یک معامله ۶۰ دلاری انجام دهم به سادگی برقراری یک ارتباط.

 

۴-افراد ثروتمند عاشق آشنایی با افراد جدید اند.

پرسشنامه:

“من عاشق ملاقات با افراد جدید هستم”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۶۸ درصد

افت افراد فقیری که موافقت کردند: ۱۱%

دست در دست ارزش گذاری به روابط، ایجاد روابط و تاثیرگذاری بر آن یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در دنیای تجارت است.

کارلی در تحقیقاتش می‌نویسد: تنها ۹۰ درصد از فقرا معتقد بودند تاثیرگذاری آنها بر دیگران بر روی موفقیت مالی شان می تواند تاثیر بگذارد.

 

۵-افراد ثروتمند معتقدند پس انداز به شدت مهم است.

پرسشنامه:

“پس انداز پول یکی از فاکتورهای موفقیت مالی است”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۸۸%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۵۲ درصد

ثروتمند شدن تنها با داشتن درآمد زیاد میسر نمی شود. شما باید یاد بگیرید چطور پول تان را پس انداز و سرمایه گذاری کنید. اکثر ثروتمندان به این علت ثروتمند نشدند که درآمد زیادی داشتند، بلکه یاد گرفته بودند چطور پس انداز کنند و پولشان را سرمایه گذاری کنند.

کارلی در تحقیقاتش می‌نویسد: یکی از قوانین افراد ثروتمند، قانون ۸۰/۲۰ است. شما حداقل ۲۰ درصد درآمد تان را پس انداز می کنید و با ۸۰ درصد آن زندگی می کنید.

چگونه ثروتمند شویم

۶-افراد ثروتمند معتقدند آنها سرنوشت خودشان را می سازند

پرسشنامه:

“من به سرنوشت معتقدم”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۱۰%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۹۰%

افراد فقیر به طرز چشمگیری اعتقاد به سرنوشت از پیش تعیین شده دارند. آنها معتقدند اگر ژن ثروتمند شدن در ما وجود داشته باشد، ما چه بخواهیم چه نخواهیم ثروتمند خواهیم شد. افراد فقیر کمتر اعتقاد دارند که دلیل فقر مالی آنها خودشان هستند و همیشه سرنوشت را سرزنش می کنند.

کارلی در تحقیقاتش مینویسد: ثروتمندانی که با ایشان مصاحبه کردم هیچ کدام از اول ثروتمند نبودند؛ اما آنها باور داشتند که به هر چیزی که خودشان بخواهند می توانند برسند.

۷- از نظر افراد ثروتمند، خلاقیت اولویت بیشتری نسبت به دانش دارد.

پرسشنامه:

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۷۵%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۱۱ درصد

در حالی که افراد ثروتمند به شدت بر سر خلاقیت به عنوان فاکتور موفقیت مالی متفق القول هستند، افراد فقیر اعتقاد دارند برای موفقیت مالی باید هوش خدادادی داشته باشند. افراد فقیر همچنین موافقند که ثروت معمولاً اتفاقی به دست می آید.

کارلی در تحقیقاتش مینویسد: اگر به گذشته  افراد ثروتمند نگاهی بیاندازید خواهید دید که ۸۰ درصد تا ۹۰ درصد آنها دانش آموزان تنبل و آموزش ندیده بوده اند. ثروت به چیزی بیش از دانش و هوش نیاز دارد.

 

۸-افراد ثروتمند از کارشان لذت می برند.

پرسشنامه:

“من کاری را که برای پول درآوردن انجام می دهم را دوست دارم”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۸۵%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۲ درصد

اکثر کارآفرینان و افراد ثروتمند عاشق کارشان هستند. برای آنها پول در اولویت چندم قرار دارد و ثروتمند شدن آنها دقیقا به همین علت است. ۸۶ درصد افراد ثروتمند بیش از ساعت کاری میانگین کار در هفته؛ یعنی ۵۰ ساعت کار می‌کنند.( در مقابل ۴۲ درصد افراد فقیر) و ۸۱ درصد آن‌ها اعلام می‌کنند بیشتر از چیزی که نیاز است کار می کنند (در برابر ۱۷ درصد افراد فقیر).

کارلی در تحقیقاتش می‌نویسد: افراد ثروتمند راهی را پیدا کرده اند که خلاقیتشان را از طریق شغل شان به پول تبدیل کند. زمانی که شما درگیر خلاقیت می شوید و آن را دنبال می کنید پول نیز به دنبال شما می آید و معمولا بیش از چیزی که انتظارش را دارید.

 

۹- افراد ثروتمند معتقدند سلامتی آنها تاثیر مستقیمی بر ثروت شان دارد.

پرسشنامه:

“سلامتی نقش مهمی در موفقیت مالی دارد”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۸۵%

افراد فقیری که موافقت کردند: ۱۳ درصد

افراد ثروتمند سلامتیشان را در اولویت بالاتری از پول قرار دادند. آنها بیشتر از افراد فقیر کار می کنند و بیشتر از افراد فقیر تفریح می کنند. زیرا معتقدند شخص مهمی هستند و باید به بدنشان اهمیت دهند.

کارلی در تحقیقاتش می نویسد: افراد ثروتمند به طرز عجیبی کمتر در سال احساس بیماری می کنند.

 

۱۰-افراد ثروتمند تمایل به ریسک کردن دارند.

پرسشنامه:

“من برای کسب ثروت ریسک کردم”

افراد ثروتمندی که موافقت کردند: ۶۳ درصد

افراد فقیری که موافقت کردند: ۶%

اکثر افراد ثروتمند خودشان کسب و کار خودشان را شروع کردند. آنها از مدرسه خیابان یاد گرفتند که باید چطور زنده بمانند و ثروتمند شوند. ۲۷ درصد افراد ثروتمند اذعان داشتند که حداقل یک یا دو بار شکست بزرگی در زندگی به علت ریسک کردن متحمل شدند. در مقابل دو درصد افراد فقیر!

کارلی در تحقیقاتش می‌نویسد: شکست مانند یک زخم بر روی مغز است. درسی که هیچ وقت فراموش نخواهد شد.

 

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
 • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
سبد خرید
اسکرول به بالا