چگونه می توانیم دوست داشتنی باشیم؟

ایده هایی برای زندگی بهتر چگونه می توانیم دوست داشتنی باشیم؟

“برخی افراد وقتی به جایی می روند موجب شادی می شوند و برخی وقتی جایی را ترک می کنند”

«اسکار وایلد»

خوش برخورد باشید

چهار عامل وجود دارد که اولین برخورد را به اتفاقی خوب تبدیل میکند: لبخند شما، لباس شما، دست دادن شما و واژگان شما

اول از همه به مردم لبخند بزنید.

هزینه لبخند زدن چیزی نیست و اگر لبخند نزنید همه چیز را از دست می دهید. کلید لبخند های عالی مانند جرج کلونی به خاطر داشتن افکاری خوشایند و مثبت است. اگر ترشرویی درون شما نهفته باشد بسیار سخت خواهد بود که لبخندی درخشان و تاثیرگذار داشته باشید.

لبخند مصنوعی باعث نخواهد شد که مردم شما را دوست بدارند. یک لبخند مصنوعی فقط ماهیچه های اصلی قسمت دهان و گونه را درگیر می کند. چیزی که به نام لبخند مهمانداران خطوط هواپیمایی پان آمریکن مشهور است )بدین جهت که مهمانداران خطوط هوایی پان آمریکن واقعا از دیدن مسافران خوشحال نمی شوند( یک لبخند عالی تمام ماهیچه های صورت و همین طور چشمها را درگیر می کند و باعث به وجو آمدن چین و چروک هایی اطراف ماهیچه های چشم می شود. لبخند واقعی به قدری مهم است که آن را لبخند دوشن مینامند. (به احترام عصب شناس فرانسوی گیوم دوشن)

دومین عامل لباس شماست . شما در این مورد باید خود را برای یک شرایط مساوی آماده کنید که درآن نه برنده باشید و نه بازنده . چرا؟ چون پوشیدن لباسهای بسیار فاخر بیانگر آن است که من ثروتمندتر، قدرتمندتر و مهمتر از شما هستم و پوشیدن لباسهای نامناسب نیز به این مفهوم است که من برای شما احترام قائل نیستم و به هر شکلی که دوست داشته باشم لباس میپوشم. در حالی که لباس متعارف نشان دهنده این است که ما شبیه هم هستیم

سومین عامل دست دادن میباشد. سعی کنید دست دادن را به شکلی استادانه انجام دهید. آقای جفری بیتی )رئیس گروه علوم روانشناسی در دانشگاه منچستر فرمولی ریاضی را برای دست دادن ارائه کرده است که به زبان ساده مفهوم آن این است:

 1.  تماس چشمی کاملی برقرار کنید.
 2.  عبارت خوش آمد گویی مناسبی را بیان نمائید.
 3.  لبخندی حقیقی به لب داشته باشید.
 4.  دست طرف مقابل را به طور کامل در دست خود بگیرید و آن را کمی فشار دهید
 5.  در فاصله ای مناسب از طرف مقابل بایستید، نه آنقدر نزدیک که او معذب باشد و نه آنقدر دور که احساس جدایی کند.
 6.  مطمئن شوید که دست شما کامال خشک و نرم است.
 7.  دست طرف مقابل را با نیروی معتدلی تکان دهید.
 8.  .۸زمان دست دادن باید حدود ۲ یا ۳ ثانیه باشد نه بیشتر و نه کمتر.

چهارمین عامل واژگان شما هستند،

برای این کار می بایست: از کلمات ساده استفاده کنید: نباید دیگران را مجبور کنید که در فرهنگ لغت و یا اینترنت دنبال معنی کلمات شما بگردند. از افعال معلوم استفاده کنید: مثال به جای جمله از کلمات مناسب استفاده شود بهتر است بگوییم از کلمات مناسب استفاده کنید. چون افعال مجهول کم اثر و بیفایده هستند.

کوتاه صحبت کنید:

اگر سخنان شما برای مردم جالب باشد از شما درخواست اطالعات اضافی می کنند و اگر هم جالب نباشد ارائه اطالعات اضافی به قانع شدن آن ها کمکی نخواهد کرد.از مثالهای رایج و غیر مبهم استفاده کنید: دو مثال رایج در میان مردم برای استفاده درباره جنگ و ورزش است . در مورد مثالهای جنگی نباید برای افسونگری خانمها استفاده کنید چون موثر واقع نمیشود. ولی در مورد ورزش چون همه مردم با هر جنسیتی به ورزش می پردازند موثر خواهد بود. با این حال بعضی از ورزشها مختص کشورهای خاصی است. بنابراین باید از مثالهایی استفاده کنیم که مختص فرهنگ مخاطب ما باشد. دیگران را بپذیرید.

برای اینکه مردم شما را دوست داشته باشند باید شما را بپذیرند، پس اگر می خواهید مورد پذیرش آنها واقع شوید شما هم باید آنها را بپذیرید. مردم از منطق دو ـ دویی پیروی نمی کنند: مردم صفر یا یک و یا باهوش و بی استعداد و بی ارزش نیستند. هر کس نقاط قوت و ضعف، موارد مثبت و منفی و همچنین شایستگیها و معایبی دارد. هر کسی در موارد خاصی از ما بهتر است: مردم شخصی را فکر میکند در همه چیز از دیگران برتر است نخواهند پذیرفت و البته هیچ کس در تمامی موارد از دیگران برتر نیست. شباهتهای مردم بسیار بیشتر از تفاوتهای آنان است: همه افراد در یک سطح اولیه دوست دارند که خانواده تشکیل بدهند و از زندگی لذت ببرند. این موضوع در میان تمامی نژادها و فرهنگها و کشورها صدق میکند.

مردم به کمی استراحت نیاز دارند:

تا زمانی که خود را کاملاً به جای مردم قرا نداده اید، درباره آنها قضاوت نکنید. به جای اینکار به آنها کمی فرصت استراحت بدهید. ارزشهای خود را به دیگران تحمیل نکنید جایگاه سایت فیسبوک نمونه ای از عدم تحمیل ارزشهاست. این سایت در ابتدا بر دانشجویان و جوانان تمرکز داشت و پس از مدتی بر الگویی جامع و در بردارنده تمام سنین متمرکز شد. در نتیجه اکنون نسل های مختلف یک خانواده از آن استفاده می کنند و شمار کاربران فیس بوک از جمعیت اکثر کشورهای جهان بیشتر است. احساسات خود را دنبال و آن را منعکس کنید

روستای اوور سورایز در حومه پاریس قرار دارد. در این روستا خانه کوچکی قرار دارد که همان جایی است که ونسان ونگوگ تا قبل از اقدام به خودکشی در سال ۱۸۹۰ در آن زندگی میکرد. در ۲۱ جوالی ۱۹۸۵ دومینیک چارلز جانسز در مقابل همین خانه دچار سانحه رانندگی شد و زمانی که گزارش سانحه را مرور می کرد متوجه اهمیت این مکان شد و در سال ۱۹۸۷ آن املاک را خریداری کرده. چندی بعد خانواده او ۵ میلیون یورو صرف ترمیم و بازسازی آن مکان کردند و او اکنون رییس موسسه ونگوگ است. در واقع جانسز هم اکنون یک مورخ، رستوران دار، و مبلغ ونگوگ است. چرا که زندگی خود را وقف زنده نگه داشتن یاد و خاطره ونگوگ کرده و موفق شده تا آرزوی ونگوگ را به حقیقت مبدل کند. »باور دارم که روزی خواهد آمد که من راهی برای نمایش آثار خود در یک کافه پیدا کنم« جانسز با ونگوگ نفس می کشد و زندگی می کند و این او را به افسونگری با کلاس جهانی تبدیل کرده است.

موقعیت های برنده – برنده ایجاد کنید

افراد دوست داشتنی موقعیتهای برنده ـــ برنده ایجاد می کنند تا همه افراد منتفع گردند. در اواخر سال ۱۹۶۳، استیو مک کوئین و نیل همسرش به اتفاق پل نیومن و جیمز گارنر به یک مسابقه اتومبیل رانی در کالیفرنیا میروند. در مسیر برگشت به لس آنجلس نیل نیاز به استفاده از دستشویی پیدا کرد. به همین علت اصرار کرد تا در یک ایستگاه خدماتی توقف کنند. از آنجا که صف دستشویی زنانه خیلی شلوغ بود و نیل می دانست که اگر خیلی معطل کند، همراهان او در خودرو ناراحت می شوند، چرا که ممکن است در ترافیک مسیر برگشت به شهر گرفتار شوند. پس او رو به دختران حاضر در صف کرد و گفت: »هی! شما می دانید که یک خودرو پر از ستاره های سینما در کنار پیچ توقف کرده است. دختران یکصدا پرسیدند: کدام ستاره ها؟ نیل پاسخ داد: »استیو مک کوئین،جیمز گارنر و پل نیومن« با این پاسخ، دختران نگاهی به هم انداختند و بعد با سرعتی دیوانه وار به سمت خودرو دویدند. نیل دیگر نیازی نداشت تا در صف بایستد و بعد هم برای همراهان خود توضیح داد که آن دختران چگونه خودرو را پیدا کرده اند. این موقعیتی بود که هر ۳ نفر در آن برنده بودند: نیل به دستشویی رفت، آن دخترها توانستند چند چهره مشهور سینما را ملاقات کنند و آن سه هنرپیشه نیز موفق شدند تا در زمان کمتری به مقصد خود برسند.

[ddownload id=”16581″ button=”green” text=”دانلود آموزش صوتی « رمز و راز کاریزما »”]

تعداد دانلود: [ddownload_count id=”16581″]

حجم فایل صوتی: [ddownload_filesize id=”16581″]

ایده هایی برای زندگی بهتر چگونه می توانیم دوست داشتنی باشیم؟

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

 • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
 • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
 • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
 • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
 • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
 • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اسکرول به بالا