نیروی تجسم

قدرت تجسم-باب پراکتور

نیروی تجسم

خیال و تجسم حیرت‌آورترین، معجزه‌آساترین و قدرتمندترین نیرویی است که جهان تا به حال شناخته است.

اکثر انسان‌ها از نیروی تخیل و تجسم علیه خود استفاده می‌کنند. آن‌ها مشکلات و آن‌چه را که نمی‌خواهند مجسم می‌کنند.

انسان صاحب قدرت‌های بالاتری مثل: فهم، اراده، حافظه، درک، منطق و نیروی تجسم تجسم است. این‌ها ابزاری شگفت‌انگیز هستند.

همه‌ی انسان‌ها به یک اندازه خلاق و خلق کننده هستند و هیچ‌کس نسبت به دیگری در این زمینه بهتر نیست.

افراد می‌توانند با استفاده از نیروی تجسم، تصویری از نحوه‌ی زندگی را که خواستار آن هستند بسازند.

در صورتی که ویدئو به درستی قابل مشاهده نیست، برای دانلود، کلیک کنید