تقویت اعتماد به نفس در مقابل دیگران

اعتماد به نفس چیست؟ و روش های تقویت اعتماد به نفس در مقابل دیگران

اعتماد به نفس چیست؟

اعتماد به نفس عبارت است از احساس اطمینان نسبت به خود. به عبارت دیگر اعتماد به نفس یک فرد به نحوه احساس او در مورد من خویش بستگی دارد.

شما در مورد خودتان چگونه فکر می‌کنید؟

آیا نظر مساعدی نسبت به خودتان دارید و به خودتان احترام می گذارید؟

اگر پاسخ شما به سوال اخیر مثبت باشد، در این صورت می‌توان گفت که شما از یک من قوی و ایده‌آل برخوردار هستید.

اما اگر شما نظر مساعدی نسبت به خودتان نداشته باشید و به خودتان احترام قائل نشوید می‌توان گفت که شما دارای من ضعیفی هستید.

مع الوصف، باید گفت که نظر فرد نسبت به خودش در موقعیتهای مختلف زندگی یکسان نیست و ممکن است که او در یک موقعیت خودش را خوب و قوی بپندارد ولی در موقعیت دیگری خودپنداری ضعیفی داشته باشد. اما  چیزی که تاسف آور است، این است که اغلب ما معمولا بیشتر به جنبه های ضعیف خودمان اهمیت می‌دهیم و تمام توجه مان را بر روی نقطه ضعف هایمان متمرکز می کنیم نه بر روی امتیازاتمان. پس  چاره کار چیست؟

قدم اول برای افزایش اعتماد به نفس

نخستین قدم شما برای تقویت و بالا بردن اعتماد به نفس تان، درک و فهم این حقیقت باید باشد که اعتماد به نفس در واقع همان نظر و عقیده ای است که شما راجع به خودتان دارید. آگاهی از این امر منجر به این خواهد شد که در تقویت اعتماد به نفس تان در مسیر صحیحی گام بردارید. در مرحله بعدی باید از خودتان بپرسید که چرا در برخی از جنبه‌های زندگی دارای اعتماد به نفس کافی نیستید؟ یک دلیل آن شاید مورد مقایسه قرار دادن خودتان با افراد دیگر باشد. به این ترتیب اگر در این مقایسه شما خودتان را کمتر از دیگران بدانید، مسلماً خودپنداری تان رو به نقصان خواهد نهاد.

به طور کلی هنگامی که شما خودتان را با فرد دیگری مقایسه می‌کنید، این فرد، چه یک هنرمند باشد و چه یک ورزشکار، یک وکیل، یک پزشک، یک تاجر و یک دانشجو، اگر آن فرد را در برخی خصوصیت ها بهتر از خودتان بدانید، خودپنداری شما تضعیف خواهد گشت.

اعتماد به نفس چیست

چگونه با کمبود اعتماد به نفس مقابله کنیم؟

جهت مقابله با این وضعیت و جهت اینکه خود پنداری صحیح و مناسبی از خود داشته باشید، بهترین شیوه ی نگریستن به سایر افراد، داشتن یک نگرش کلی است. نگرشی که در آن همه انسانها با هم برابر در نظر گرفته می شوند.

به عبارت بهتر، به هنگام مقایسه خود با دیگران باید به این نکته توجه داشته باشید که هر انسانی دارای منابع مختلفی است.

هیچ کس یک مرد یا یک زن نیست. هیچکس بلند قد یا کوتاه قد، سنگین وزن یا سبک وزن نیست. بلکه پیش از هر چیز دیگری همه یک انسان هستند. بنابراین از این نقطه نظر، شما با هر انسان دیگری برابر هستید.

شما با یک اسب برابر نیستید، زیرا یک اسب بسیار قوی تر از شماست. اما شما در مورد قدرت خودتان نسبت به آن اسب، هیچ نقصی در خودتان احساس نمی کنید.

سرعت یک سگ بسیار سریعتر و هیکل یک فیل، بسیار تنومند تر از شماست. اما شما در این گونه موارد نیز هیچگونه کمبودی در خودتان  احساس نخواهید کرد. زیرا این حیوانات خارج از دایره ی تعمیم شما به عنوان یک انسان قرار دارند.

برخی از ما افراد دیگر را دارای خصلت هایی می بینیم که خود فاقد آنها هستیم و لذا در خودمان احساس کمبود می کنیم. این احساس کمبود و عدم کفایت حتی اگر در مورد یک جنبه جزئی و کوچک باشد، سریعاً در سرتاسر وجود و در کلیت خودپنداری ما گسترش می یابد. ولی اگر ما همه مردم را به چشم یک انسان بنگریم، در آن صورت دیگر همه کس با هم برابر خواهند بود. بلند و کوتاه، ثروتمند و فقیر، دانا و نادان، چاق و لاغر، همگی بی معنا هستند.

ما به عنوان یک انسان همگی یکی هستیم و تفاوت و رقابتی بین ما وجود ندارد. بنابراین از آنجا که رقابت بین انسان‌ها بی‌معناست ما نه می توانیم موقعیت خودمان را به عنوان یک انسان بالاتر ببریم و نه می توانیم آن را پایین تر آوریم.

***

با تغییر نگرش خود، اعتماد به نفس تان را افزایش دهید

اگر ما دیگران را به عنوان یک انسان بنگریم، متوجه خواهیم شد که هر انسانی در روی زمین توانایی انجام کارهایی را دارد که ما نداریم. از طرف دیگر ما هم می توانیم کارهایی انجام دهیم که دیگران نمی‌توانند. اما این امتیازات، ما را از دیگران کوچکتر یا بزرگتر نمی سازند. بلکه فقط باعث ایجاد تفاوت هایی بین ما و دیگران در برخی از زمینه های خاص زندگی می گردد.

بنابراین اگر کسی خصلتی داشته باشد که ما نداشته باشیم و این مسئله ممکن است از نظر آن کس نوعی برتری به حساب آید؛ ولی از نظر ما آن خصلت، تنها تفاوت ساده ای بین ما و او خواهد بود.

بر دو درخت نظری بیندازید. یکی از این درختان، ماموت تنومندی با عمری بیش از هزار سال است و آن دیگری درخت کاج کوچکی است که در بیشه زارها روییده است. آیا از نظر شما درخت ماموت تنومند از درخت کوچک کاج برتر است؟ مسلماً اینطور نیست. از نظر شما آنها هر دو فقط یک درخت هستند؛ یکی کوچک و یکی بزرگ. به این ترتیب زمانی هم که بر دو نفر انسان می نگرید، چه یکی از آنها استعداد بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد چه نه، آنچه که شما خواهید دید فقط دو نفر آدم خواهد بود، نه بیشتر و نه کمتر.

اگر شما موفق شوید که عملاً مردم را در شکل واقعی خودشان -بدون اصرار در برتر دانستن یکی بر دیگری و ایجاد رقابت بین آنها- ببینید، در آن صورت می توان گفت که شما به درجه بالایی از اعتماد به نفس دست یافته اید و خودتان را به چشم آنچه که هستید یعنی به چشم یک انسان می بینید.

هرکس دارای امتیازاتی نسبت به دیگران است. شما دارای چه توانایی هایی هستید که دیگران ندارند؟ مسلماً شما می‌توانید کارهایی انجام دهید که افراد دوروبرتان قادر به انجام آن کارها نیستند. آیا داشتن این توانایی ها شما را برتر از دیگران می سازد یا اینکه فقط به این معناست که شما می توانید کاری را بهتر از برخی افراد دیگر انجام دهید؟

اگر در زندگی شما شخصی وجود داشته باشد که شما با نگاهی از پایین به بالا او را برتر از خودتان می پندارید، در این صورت لازم است که بر روی اعتماد به نفس تان اندکی کار کنید. از طرف دیگر اگر در زندگی شما کس دیگری وجود داشته باشد که شما با نگاهی از بالا به پایین او را کمتر از خودتان می پندارید، باز هم لازم است به تقویت اعتماد به نفس تان مشغول شوید.

اما اگر شما همه انسان‌ها را چه آنهایی را که قبلا برترین برترین ها و چه آنهایی را که کمترین کمترین ها می دانستید، با خودتان برابر بدانید در این صورت می‌توان گفت که سطح اعتماد به نفس شما خوب و طبیعی است.

شما در صورتی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهید شد که در رقابت دائم با تنها چیزی که احساس رقابت را در شما تحریک می کند یعنی خودتان قرار داشته باشید. در این صورت زندگی از نظر شما چیزی همانند یک بازی جلوه گر خواهد شد. یعنی موقعیت های دشوار زندگی را در حکم قوانین یک بازی در نظر خواهید گرفت.

چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیمهیچ چیز در دنیا به اندازه احساس برنده بودن نمی تواند اعتماد به نفس انسانها را تقویت کند. اگر شما در موقعیتی برنده باشید، اعتماد به نفستان تقویت خواهد شد. اما همانطور که گفتیم اعتماد به نفس افراد در موقعیت های مختلف از سطوح مختلفی برخوردار است. ممکن است شما در یک جنبه از زندگی؛ فی المثل در مورد شغلتان از اعتماد به نفس بالایی برخوردار باشید، ولی در جنبه دیگری همچون سخنرانی در میان یک جمع اعتماد به نفس ضعیفی داشته باشید، پس می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که اعتماد به نفس افراد تصویر کلی شخصیت آنها را در بر ندارد.

شما در چه زمینه ای از زندگی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار هستید؟ چه کاری می توانید انجام دهید که تقریبا هیچ کس دیگری از عهده انجام آن بر نمی آید؟ در کدام زمینه خودتان را موفق تر از دیگران احساس می کنید؟

اگر شما در انجام کاری بهتر از دفعات قبلی عمل کنید در این صورت احساس برنده بودن خواهید کرد، در نتیجه اعتماد به نفستان در آن زمینه خاص اندازه‌ای توسعه خواهد یافت که من شما را در تمام زمینه‌های دیگر زندگی تقویت کند.

بنابر آنچه که گفته شد؛ اولین قدم شما برای تقویت اعتماد به نفستان، عبارت خواهد بود از انتخاب زمینه ای در زندگی که در آن خوب عمل می‌کنید. اما قصد دارید بهتر از آن عمل کنید. این زمینه می‌تواند شامل فعالیت هایی از قبیل پختن غذای ساده ای همچون املت، سرمایه گذاری برای خرید سهام، بازی فوتبال، امور شغلی و یا حتی خریدن لباس مناسب برای خودتان و هر فعالیت دیگری باشد که شما در آن مهارت دارید.

پس از انتخاب فعالیتی که در آن نسبت به دیگران برتری دارید به سطح آلفا بروید و در این سطح، تمام جنبه های آن فعالیت خاص را مورد بررسی قرار دهید.

در قدم بعدی پس از ایجاد تصاویر ذهنی از خودتان در حال پرداختن به آن فعالیت خاص، سعی کنید که با استفاده از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی این تصاویر را گسترش دهید. یعنی تصاویر را شفاف‌تر، بزرگتر و رنگی کنید. به آن عمق بدهید و آن را سه بعدی کنید و تمام احساسات مربوط به این تصاویر را به صورت واقعی در خودتان تجربه کنید.

در پایان از سطح آلفا خارج شوید و ببینید که چطور می‌توانید برای پیشبرد این فعالیت با خودتان به رقابت بپردازید. اگر شما فعالیتی را انتخاب کرده باشید که از نظر کیفیت، کمیت و زمان قابل پیشرفت باشد، انتخاب خوبی انجام داده اید.

اکنون جهت رقابت با خودتان برای پیشبرد فعالیت موردنظر این پیشرفت را برای خودتان یک هدف قرار دهید. قبل از همه مشخص سازید که وضعیت کنونی شما نسبت به آن فعالیت چگونه است و چگونه می توانید این وضعیت را بهتر کنید.

آیا می‌خواهید کمیت آن را افزایش دهید؟ یا کاهش؟

آیا می‌خواهید به آن سرعت ببخشید یا اینکه می‌خواهید سرعت آن را کم کنید؟

آیا می‌خواهید حجم آن را بزرگتر کنید یا کوچکتر؟

بعد از آن دوباره به سطح آلفا بروید و خودتان را در حال پرداختن به آن فعالیت در وضعیتی بسیار بهتر از گذشته و تصور در آورید. سعی کنید از همان زمینه هایی که قبلا در بررسی فعالیت مورد نظرتان برای پیشبرد اهدافتان در نظر گرفته بودید استفاده کنید و خودتان را در حال انجام آنها ببینید.

سرانجام برای رسیدن به اهدافتان برنامه‌های عملی تدارک ببینید. به این منظور پس از خارج شدن از سطح آلفا همیشه تصویر رسیدن به اهدافتان را در ذهنتان داشته باشید و با تمسک به این تصویر، تا زمان رسیدن به آن اهداف در این مسیر گام بردارید. به این ترتیب شما با پرداختن به رقابت با خودتان پس از کسب موفقیت در این رقابت قادر خواهید شد موفق شدن و برنده بودن را برای خودتان تبدیل به عادت کنید که نتیجه آن چیزی نخواهد بود مگر افزایش اعتماد به نفس در شما.

***

آیا می دانید یکی از بهترین راه های درمان عدم اعتماد به نفس ، اصلاح الگوی ضمیر ناخودآگاه است؟

دانلود سابلیمینال حرفه ای و قدرتمند « تقویت اعتماد به نفس »

با کمک این فایل صوتی پیشرفته و حرفه ای، اعتماد به نفس خود را به راحتی و به شکلی عالی افزایش دهید و شاهد رشد و پیشرفت سریع خود در بخش های مختلف زندگی خود باشید…

انتشار یافته: 2

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
Shopping Cart
اسکرول به بالا