آموزش هدف گذاری سریع در ۲ دقیقه – برایان تریسی

یک تمرین بسیار ساده و سریع که می توانید آن را در خانه انجام دهید. از شما میخواهم یک عدد کاغذ بردارید و روی آن ده هدف که دوست دارید در ۱۲ ماه آینده آنها را به دست بیاورید، بنویسید. 
حالا از خودتان یک سوال عالی را بپرسید؛ اگر شما می توانستید فقط به یکی از این اهداف در ۲۴ ساعت آینده برسید، کدامیک از این اهداف بیشترین تاثیر مثبت بر زندگی شما را خواهد داشت؟
این سوال بسیار مهمی است. چون همیشه یکی وجود دارد که بیشترین تاثیر را روی زندگی شما خواهد داشت. گاهی اوقات یک هدف مالی ست. گاهی اوقات سلامتی و گاهی اوقات هم یک هدف ارتباطی. هر چیزی که هست دور آن را خط بکشید و سپس صفحه را برگردانید. در بالای صفحه بنویسید زمان لازم برای رسیدن به آن هدف را مشخص کنید و تمامی مواردی را که برای دستیابی به این هدف لازم است را یادداشت کنید. و سپس شروع به کار بر روی موارد لیست خود کنید.
و این همان راز است. هر روز کاری از این لسیت انجام دهید. هر روز کاری انجام دهید که شما را در رسیدن به هدفتان یک قدم به جلو ببرد. 
من به شما قول می دهم که استفاده از این تمرین، زندگی شما را طوری تغییر خواهد داد که فکرش را هم نمی توانید بکنید. این همان راز یک میلیاردر خود ساخته است. و همان راز موفقیت در زندگی است.